http://dkbbih.etf.unsa.ba

bosanski jezik

 
 
   home    |    call for papers    |    paper submission    |    technical program
 
  MONDAY, 17 MAY 2010

09:00 - 10:00 Registration
10:00 - 10:30

Opening ceremony

Kemo Sokolija
Nedžad Rešidbegović
Narcis Behlilović

10:30 - 11:30 Keynote speakers

prof. dr. Roberto Scopigno
prof. dr. Selma Rizvić

11:30 - 12:30 Cocktail
14:00 - 16:00

SESSION 1
(session chair: Amra Hadžimuhamedović, Pamela Begović)

Digitalizacija građe Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine

Amar Karapuš

Digitalni katalog stećaka

Selma Rizvić, Aida Sadžak

Interaktivni modeli Ferdinanda i Sofije

Selma Rizvić, Amela Krezić

Od mikroprojekta do sustavnog rješenja – 3D model povijesne građevine

Krešimir Štih, Predrag Marković, Saša Pul, Sanja Bjelovučić Kopilović

Spomenik Ferdinandu i Sofiji - od laserskog skena do interaktivnog 3D modela

Goran Radošević, Selma Rizvić

The Use of 3D technologies in Cultural Heritage Communication

Kaja Antlej, Vladimir Fras Zavrl

16:00 - 16:30 Coffee Break
16:30 - 18:00

Round table:

Priorities and Strategy of the Digitization of the Cultural Heritage of Bosnia and Herzegovina
18:00 - 19:30

SESSION 2
(session chair: Adnan Busuladžić, Amra Madžarević)

Kreiranje digitalnih zbirki u baštinskim institucijama korištenjem DST (Digital Storytelling)

Vaska Sotirov-Đukić

Multimedijalna prezentacija Saborne crkve u Sarajevu

Mirsad Festa, Selma Rizvić

Optimalni dizajn servera za pohranu multimedijalnih sadržaja
Aleksandar Mastilović, Narcis Behlilović, Pamela Begović

Uspostava jedinstvenog softverskog sustava knjižnica fakulteta Sveučilišta U Zagrebu, znanstvenih instituta te Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Irena Petrijevčanin Vuksanović

''DIGI.BA'' - Digitalizacija i informatizacija kulturne baštine BiH

Dino Selimović, Selma RizvićTUESDAY, 18 MAY 2010

09:00 - 11:00

SESSION 3
(session chair: Senada Dizdar, Aida Sadžak)

Stanje, problemi i pravci u digitalizaciji muzejske građe Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine

Dražen Kotrošan, Azra Bečević-Šarenkapa

Problemi digitalizacije kulturne baštine nacionalnih društava u BiH

Eli Tauber

Optimalni pristup digitaliziranoj kulturnoj baštini

Nedim Mašić

NUBBiH - potreba i mogućnost uključivanja u Evropsku Digitalnu biblioteku

Ismet Ovčina

Digitalizing of Sarajevo Mosques

Fuad Ćurčić

Digitalizacija jezika i razvoj jezičkih tehnologija u funkciji digitalizacije kulturnog naslijeđa

Alma Granov

11:00 - 11:30 Coffee Break
11:30 - 13:00

SESSION 4
(session chair: Dino Selimović, Kerim Kalamujić)

Ispitivanje percepcije studenata Univerziteta u Sarajevu o kvalitetu znanja do kojeg dolaze putem Interneta

Senada Dizdar

LIP projekti kao prilog afirmaciji kulturne baštine

Alma Granov, Kerim Kalamujić

Bulbul pjeva – Bosnian Soul echoes from the Old Gramophone
Vesna Aleksandrović

Metapodaci i digitalni objekti u muzejskom okruženju

Senada Dizdar

Ekspertna, automatizirana, automatska i automatska klasifikacija bez supervizijskog učenja nestrukturiranih dokumenata

Teo Eterović, Lejla Ćenanović

13:00 - 13:30

Presentation of the Archive of TK web portal with the content of digital archives and collections

13:30 - 15:30

Visit to the Bosniak Institute

15:30 - 17:00

SESSION 5
(session chair: Ismet Ovčina, Alma Granov)

Web 2.0 i biblioteka 2.0: Kako su Web 2.0 alati unaprijedili pristup objektima baštine?

Lejla Kodrić

Izgradnja multimedijalne baze izvornih tradicijskih kulturnoumjetnićkih stvaratelja

Toni Marić, Željko Ostojić, Marina Marić

Izazovi digitalizacije: kreiranja digitalne biblioteke i očuvanja digitalne građe
Narcisa Puljek-Bubrić, Ferida Boućanin

Digitalno-mikrofilmska (hibridno-arhiviranje) zaštita nacionalnih spomenika kulture u arhivu Tuzlanskog kantona

Izet Šabotić

Towards a sound management of digital culture. Metadata schemes and application profiles for digital repositories

Pierluigi Feliciati

 17:00 Closing ceremony
 

Designed by Kerim Kalamujić

Copyright© ETF, 2009.

All rights reserved.