http://dkbbih.etf.unsa.ba

english language

 
 
   početna    |    poziv za radove    |    slanje radova    |    tehnički program
 
 

Pamela Begović

Elektrotehnički fakultet
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 33 250 772
Fax: + 387 33 250 725
E-mail: dkbbih@etf.unsa.ba

 

Dizajnirao Kerim Kalamujić

Copyright© ETF, 2009.

Sva prava pridržana.