http://dkbbih.etf.unsa.ba

english language

 
 
   početna    |    poziv za radove    |    slanje radova    |    tehnički program
 
 
Narcis Behlilović, ETF, Sarajevo, BiH
Nasuf Hadžiahmetović, BH Telecom d.d. Sarajevo, BiH
 
Kemo Sokolija (BiH)
Nedžad Rešidbegović (BiH)
Stipe Prlić (BiH)
Zoran Ognjanović (Srbija)
Branka Zovko-Cihler (Hrvatska)
Edvard Sternad (Slovenija)
 
Narcis Behlilović
Mirsad Raščić
Selma Rizvić
Pamela Begović
Kerim Kalamujić
Nasuf Hadžiahmetović
Mesud Hadžialić
Saša Mrdović
Jasminko Mulaomerović
Adnan Busuladžić
Amra Madžarević
 

Dizajnirao Kerim Kalamujić

Copyright© ETF, 2009.

Sva prava pridržana.